Prace rozwijane i te zakończone
 

Z różnych przyczyn, niektóre zadania okazują się rozwojowe, realizacje innych dają jedynie doświadczenie i poszerzają horyzont